Hoşap Hasan Bey Türbesi - Gürpınar

Hasan Bey medresesinin güneybatı köşesine 1585 yılında, medresenin bir odası kaldırılmak suretiyle, mescit kısmına bitişik olarak inşa edilmiştir. Hasan Bey'in Tebriz'de şehid düşmesi üzerine naaşı Hoşap'a getirilerek bu türbeye gömülmüştür.

Hoşap Hasan Bey Türbesi - Gürpınar

Hasan Bey medresesinin güneybatı köşesine 1585 yılında, medresenin bir odası kaldırılmak suretiyle, mescit kısmına bitişik olarak inşa edilmiştir. Hasan Bey'in Tebriz'de şehid düşmesi üzerine naaşı Hoşap'a getirilerek bu türbeye gömülmüştür.
Medresenin avlusuna açılan bir kapı ile girilen türbe, tek katlı kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Günümüzde üst örtü tamamen yıkılmıştır. Düzgün kesme taş malzemeyle inşa edilmiş türbenin güney ve batı cephelerine açılmış pencere kenarlarında geometrik süslemeler bulunmaktadır.

Yorumlar - 0

Yorum Yaz