Beş Kilise - Digor

Kars'ın 47 kilometre doğusunda Digor'a üç kilometre mesafede derin kanyon içerisinde bulunan bu kiliseler şu anda yerinde bulunmuyor. Ayakta kalan tek yapı (Aziz Sarkis Kilisesi) dairesel planlıdır ve kubbeli kilise doğa koşullarına dayanamayacak durumdadır. Kiliselerin, manastırın kuruluşuna ilişkin tarih ve yazıtları yoktur. Manastır, 13. yüzyıl Moğol istilasından sonra terk edilir. 1878'de, Kars bölgesinin Rus yönetimine geçmesiyle Beş Kilise’nin, Ermeni Kilisesi'ne devredildiği bilinir. O dönemde binalar onarılarak, manastır yeniden ibadete açılır.

Beş Kilise - Digor

Kars'ın 47 kilometre doğusunda Digor'a üç kilometre mesafede derin kanyon içerisinde bulunan bu kiliseler şu anda yerinde bulunmuyor. Ayakta kalan tek yapı (Aziz Sarkis Kilisesi) dairesel planlıdır ve kubbeli kilise doğa koşullarına dayanamayacak durumdadır. Kiliselerin, manastırın kuruluşuna ilişkin tarih ve yazıtları yoktur. Manastır, 13. yüzyıl Moğol istilasından sonra terk edilir. 1878'de, Kars bölgesinin Rus yönetimine geçmesiyle Beş Kilise’nin, Ermeni Kilisesi'ne devredildiği bilinir. O dönemde binalar onarılarak, manastır yeniden ibadete açılır. Yapılar daha sonra büyük oranda tahrip olur.

Beşkilise olarak adlandırılan kiliseler Aziz Karapet, Meryem Ana, Aziz Stefanos, Aziz Krikor ve Aziz Sarkis Kiliseleri’dir. Aziz Sarkis Kilisesi dışındakiler tamamen yıkılmıştır.

Aziz Sarkis, Beşkilise’den en büyüğüdür ve üzerindeki en eski yazıt 1033 tarihlidir. Kilisenin mimari yapısı ve taş işçiliği Ani’deki eserler arasında bu yapıyı önemli bir yere taşır. Bazı kaynaklar kilisenin dıştan bakıldığında büyükçe bir heykelin portakal renkli taş kütlesinden oyulmuş gibi olduğunu betimler. Nitekim kullanılan taş malzeme, renkli taşlar bu tarifle örtüşür.

Yorumlar - 0

Yorum Yaz