BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ın tarihi ilk çağlara uzanır. O zamanlardaki adı “Taş Beşik” anlamına gelen “Kune Petro” olarak bilinir. Ünlü Seyyah Evliya Çelebi; şehrin kurulduğu yerde, çok eskiden büyük bir kilise kuran Yaşkı adlı bir papazın, İsa’nın çocukluğunda yıkandığı taş bir tekneyi, (Beşik-Taşı) Küdüs’ten getirdiği ve buradaki kiliseye koyduğunu yazar.
BEŞİKTAŞ -
BEŞİKTAŞ -
BEŞİKTAŞ -

BEŞİKTAŞ

Tarihçe

Beşiktaş’ın tarihi ilk çağlara uzanır. O zamanlardaki adı “Taş Beşik” anlamına gelen “Kune Petro” olarak bilinir.

Ünlü Seyyah Evliya Çelebi; şehrin kurulduğu yerde, çok eskiden büyük bir kilise kuran Yaşkı adlı bir papazın, İsa’nın çocukluğunda yıkandığı taş bir tekneyi, (Beşik-Taşı) Küdüs’ten getirdiği ve buradaki kiliseye koyduğunu yazar.

Öte yandan bazı tarihçiler de Barbaros Hayrettin Paşa’nın gemilerini bağlamak için bu sahile beş tane direk diktiğini, bu nedenle buraya BEŞ-TAŞ adının verildiğini, daha sonraki tarihlerde bu kelimenin değişikliğe uğrayarak BEŞİK-TAŞ olduğunu yazmışlardır.

Bir eserde de Barbaros Hayrettin Paşa’nın Beşik Kaya’da gömüldüğü kayıtlıdır. Kaya ile taşın eş anlamda oldukları gözönünde bulundurulursa sözü edilen Beşik kelimesinin önceden de burada bulunan taşlar üzerinde yeni eklerle meydana getirilen bir gemi beşiğini anlattığı ve temelinde bulunan taşlara bu nedenden dolayı Beşiktaşı denildiği ve bu adın sonradan kasabanın adı olarak kaldığı söylenmektedir.

Beşiktaş’ın İstanbul’un fethi sırasındaki adı ise, “Diplokionion” idi. Çifte sütün anlamına gelir.İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, iskan hareketine başlamış, Fatih devrinden kalma eserler arasında bulunan Fatih’in Ekmekçi Başısı Ali Ağa’ya ait türbe bu yerleşme sırasında yapılmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında bölge daha da gelişmiş ve sonraki yıllarda bu gelişme devam ederek zaman içinde esir pazarlarının kurulması, Rumeli’den Anadolu’ya geçen askerlerin ve ticari kervanların toplandıkları ve dinlendikleri yer haline gelmesi ile artmıştır.

Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ile kasr ve köşklerin yapılmasıyla Osmanlı İmparatorluğunun yönetim merkezi haline geldi.

Cumhuriyet döneminde, İstanbul’un tarihsel bir yapıya sahip olması yanında, yeni ve modern kentleşmeye de kavuşmuştur.

Ulu Önder Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’ın Akaretler, Spor Caddesi, 76 numaralı evde ikamet etmiş olması ve Büyük Önder’in Dolmabahçe Sarayı’nda vefatı, Beşiktaş’a Cumhuriyet tarihinde müstesna bir yer kazandırmıştır.

Beşiktaş; 1930 yılında Beyoğlu İlçesinden ayrılarak ilçe haline getirilmiştir.

Coğrafi Yapı

Beşiktaş İlçesi, yaklaşık 41.06-41.02 kuzey enlemleri ile 28-29 doğu boylamları arasındadır.

Beşiktaş İl topraklarının Avrupa Yakasında yer alır. Kuzeyinde Sarıyer, batısında Şişli, güney batısında Beyoğlu İlçeleri ve doğusunda ise İstanbul Boğazı vardır. Çevrenin büyük yükseltileri yoktur. Fakat sahil kordonunda kurulan mahallelere nisbetle Levent, Etiler, Yıldız gibi mahalleler denizden bir hayli yüksektir.

Yüzölçümü 1.520 hektardır. Sahil uzunluğu 8375 metre olup, boğaz bu bölgede fazla girintili çıkıntılı değildir.

İklimi

İkliminde Marmara Bölgesi karakteri hakimdir. Yazları sıcak ve yağışsız, kışları ılıman ve yağışlı geçer.En çok yağış Kasım Ayında, en az yağış ise Temmuz Ayında düşer.

Yıllık Ortalama kar yağışlı gün sayısı : 7-10 gün

En düşük sıcaklık : - 15 derece

En yüksek sıcaklık : 40 derece

Yıllık ortalama nem : % 77

Deniz Suyu Sıcaklığı :

Yıllık ortalama : 14 derece

En düşük sıcaklık : 6.4 derece (Şubat)

En yüksek sıcaklık : 21.7 derece (Ağustos)

 

Galeri

Yorumlar - 0

Yorum Yaz

Konum :

Nereye Gidilmeli ?

www.gidilmeli.com

Tarihi Yerler , Müzeler , Doğal Güzellikler , Parklar.

Arnavutköy - Beşiktaş - Alt Konumlar

Bebek - Beşiktaş

Bebek - Beşiktaş

Bebek, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Boğaziçi'nin Avrupa yakasında semt. Rumeli Hisarı ile Arnavutköy arasında yer alan ve genelde yüksek gelirlilerin oturduğu semt, aynı adı taşıyan bir deniz koyuna da sahiptir.Osmanlı döneminde Bebek'e ve Bebek adının kökenine ait ilk bilgiler İstanbul'un fethinin hemen öncesine gider. Fatih Sultan Mehmet'in Rumeli Hisarı'nın yapımı ve kuşatma sırasında asayişi sağlamak üzere buraya Bebek Çelebi adlı veya lakaplı bir bölükbaşı tayin ettiğini; Bebek Çelebi'nin semtte bir köşk ve bir bahçe kurduğunu, ölümünden sonra semtin onun adıyla anıldığını yazmaktadır. 18. yüzyıl sonundan 19. yüzyıl ortalarına kadar olan dönemi kapsayan Bostancıbaşı Defterleri'nden, Arnavutköy iskelesinden Rumelihisarı'na uzanan bu sahilde, şeyhülislam, Rumeli kazaskeri, reisülküttab, hekimbaşı gibi devlet ricalinin, birkaç nesil aynı ailenin elinde kalmış ya da kalacak olan 40 kadar sahilsaray ile bahçelerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Aşiyan Mezarlığı - Beşiktaş

Aşiyan Mezarlığı - Beşiktaş

Aşiyan Mezarlığı, İstanbul'da Bebek ile Rumelihisarı arasındaki sırtlarda bulunan ve İstanbul Boğazına bakan mezarlık. Burada kabri bulunanlar arasında Orhan Veli Kanık, Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Edip Cansever, Münir Nurettin Selçuk, Attilâ İlhan, Özdemir Asaf, Tezer Özlü, Osman Yağmurdereli, Gündüz Kılıç, Medine Müdafii Fahreddin Paşa, Demirtaş Ceyhun, Sadi Irmak, Neslişah Sultan gibi birçok ünlü kişi bulunmaktadır.

Kabataş Erkek Lisesi (Ortaköy) - Beşiktaş

Kabataş Erkek Lisesi (Ortaköy) - Beşiktaş

Kabataş Erkek Lisesi, 1908 yılından beri öğretim yapan, Türkiye'nin en eski ve seçkin liselerinden biridir. Kuruluşundan beri mezunları Türkiye'nin ve Dünya'nın birçok ülkelerinde çeşitli dallarda yüksek başarı kazanmışlardır. Ayrıca Kabataş Erkek Lisesi tarihi boyunca birçok ünlü Türk edebiyatçılarının öğretim kadrolarında görev yapmış olmalarıyla tanınır. Ayrıca Kabataş Erkek Lisesinde birçok ünlü film, dizi ve reklam çekilmiştir. İstanbul'un en tarihi okullarından birisidir.Ana kampüsü İstanbul'un Ortaköy semtinde deniz kenarında yer alır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonucunda tercih yapıp bu liseyi kazanan kız ve erkek öğrenciler bu liseye gitmeye hak kazanırlar.

Galatasaray Üniversitesi (Ortaköy) - Beşiktaş

Galatasaray Üniversitesi (Ortaköy) - Beşiktaş

Galatasaray Üniversitesi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy semtinde bulunan ve eğitim dili Fransızca olan bir devlet üniversitesi. Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Lisesi ile birlikte Galatasaray Topluluğu'nun en önemli kurumlarından biridir.Galatasaray Lisesi'nin devamı niteliğinde ve Fransızca eğitim yapan bir üniversite kurulması fikri 1970'li yıllarda ortaya çıkmış, 1979 yılında Galatasaray Kulübü eski başkanı ve işadamı Selahattin Beyazıt, Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'le görüşerek ilk somut adımı atmıştır. Beyazıt, üniversitenin İstanbul'un Beykoz ilçesi'ne bağlı Riva'da 1975'te satın alınmış olan 1.175.000 metrekarelik Galatasaray Kulübü'ne ait araziye yerleşmesini önermiştir. Üniversitenin kurulması tartışmaları devam etmiş ve 1984 yılında Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç "Galatasaray Üniversitesi'nin kurulması için çalışmalara başladık" diyerek, bu fikrin artık olgunlaştığının işaretini vermiştir.

Orhaniye Kışlası - Beşiktaş

Orhaniye Kışlası - Beşiktaş

Orhaniye Kışlası, İstanbul'da, Yıldız Parkı'nın kuzeydoğusunda bulunan ve hâlen İstanbul Merkez Komutanlığı olarak kullanılan tarihi kışla.Orhaniye Kışlası bugün Yıldız Sarayı'nın dış duvarlarından bir yol ile ayrılmaktadır.Kışlanın saraya bu kadar yakın yapılması saray güvenliği ile de doğrudan bağlantılı olduğunu düşündürmektedir.Kışla kapısının ve kışla camiinin üzerinde yazılan kitabede yapının 1303/1887'de II. Abdülhamid tarafından atası Orhan Gazi'ye ithafen yaptırıldığı yazılıdır.

Yıldız Teknik Üniversitesi (Yıldız) - Beşiktaş

Yıldız Teknik Üniversitesi (Yıldız) - Beşiktaş

Yıldız Teknik Üniversitesi (kısaca YTÜ veya Yıldız), İstanbul'da bulunan devlet üniversitesi. 1911 yılında Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Ecol de Conducteur'ün müfredat programı esas alınarak, Nafıa Nazırlığı'na bağlı olarak kurulmuştur.Türkiye'nin en eski 2. teknik üniversitesidir. Günümüzde Yıdız, 10 Fakülte, 2 Enstitü, 3 Meslek Yüksekokulu'nda 22000'i aşan öğrencisi ve 1444 öğretim elemanı ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Dolmabahçe Saat Kulesi - Beşiktaş

Dolmabahçe Saat Kulesi - Beşiktaş

Saat Kulesi, Bezmi Alem Valide Sultan Camii ile Dolmabahçe Sarayı'nın Saltanat Kapısı arasında yer alan saat kulesi. 1890-1895 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan saat kulesi 1.210.550 kuruşa mal olmuştur.Saray mimarı Sarkis Balyan tarafından Neobarok ve Ampir tarzında yapılmıştır. 27 metre yüksekliğinde ve 4 katlı olan kulenin 94 basamağı vardır. Merdiven sahanlıklarının zemini renkli taşlarla, geometrik şekiller verilerek yapılmıştır. 12 x 12 m ölçülerindeki mermer platforma, kule sütunları ile 8,50 x 8,50 m abadındaki yapı oturur. Kulenin her kenarında altışar basamaklı merdiven ve köşelerde iki katlı birer fıskiye bulunur.

Uygulamamız Yayında

Amacımız, nereye gidilmeli sorusuna cevap oluşturmak için açtığımız uygulamamız ilerleyen dönemde ziyaretçilerin kendi gittikleri yerleri paylaşıp, anlatabileceği bir ortam oluşturmaktır.