DİDİM

Didim, Aydın'ın turistik bir ilçesidir. Doğuda Muğla il sınırı ve Güllük Körfezi ve Akbük Koyu, batıda ve güneyde Ege Denizi, kuzeyde Bafa Gölü ve Menderes Nehri ile sınırlanmış bir yarımada şeklindedir. Yüzölçümü 402 km'dir. 2000 Yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 37.395 kişi yaşayan ilçede 3 bağlı belediye ve 5 köy bulunmaktadır.Didim ilçesinin ilk yerleşim izleri Neolitik Devre (M.Ö. 8000) uzanır. M.Ö. 16. yüzyılda Miken, Giritliler ve daha sonra da Aka kolonilerinin varlığı görülür. Persler, Romalılar ve Bizanslılardan sonra 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasından sonra ilk olarak Karia olarak anılan bu bölge Türklerin eline geçmiştir. 1. Haçlı Seferlerinin ardından yeniden Bizans'ın eline geçti.1261 yılından sonra Karia’da Menteşe Beyliği'nin kurulmasıyla Didim ve çevresi bu beyliğin içine alınmıştır.
24-04-2012 14:04:28
DİDİM -
DİDİM -
DİDİM -
DİDİM -
DİDİM -

DİDİM

Didim, Aydın'ın turistik bir ilçesidir. Doğuda Muğla il sınırı ve Güllük Körfezi ve Akbük Koyu, batıda ve güneyde Ege Denizi, kuzeyde Bafa Gölü ve Menderes Nehri ile sınırlanmış bir yarımada şeklindedir. Yüzölçümü 402 km'dir. 2000 Yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 37.395 kişi yaşayan ilçede 3 bağlı belediye ve 5 köy bulunmaktadır.

Didim ilçesinin ilk yerleşim izleri Neolitik Devre (M.Ö. 8000) uzanır. M.Ö. 16. yüzyılda Miken, Giritliler ve daha sonra da Aka kolonilerinin varlığı görülür. Persler, Romalılar ve Bizanslılardan sonra 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasından sonra ilk olarak Karia olarak anılan bu bölge Türklerin eline geçmiştir. 1. Haçlı Seferlerinin ardından yeniden Bizans'ın eline geçti.1261 yılından sonra Karia’da Menteşe Beyliği'nin kurulmasıyla Didim ve çevresi bu beyliğin içine alınmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında varlığını "yeronda - yoran" ismi ile sürdürmüstür. 1955 depreminden sonra önceleri halk arasinda "HiSAR" olarak da adlandırılan YORAN devlet tarafından yaptırılan afet evlerine taşındıktan sonra "YENiHiSAR" adını almıştır. Sonrasında isim benzerliğine meyil vermemek için dünya üzerinde sadece bir yerde blunan ve kök olarak "DIDYMAION"'dan gelen "DIDIM" olarak yenilemiştir.

9 Mayıs 1990 tarihine kadar Didim ve çevresi Söke ilçesinin bir parçası iken bu tarihte yayınlanan bir kanunla Yenihisar kasabası merkez olmak üzere Akbük, Ak-Yeniköy beldeleri ile Balat, Batıköy, Denizköy ve Yalıköy köyleri ve Milas ilçesinden alınan Akköy ile ilçe olmuştur. 1999 yılında Yenihisar ilçesinin ismi Didim olarak değiştirilmiştir.

İlçe ekonomisi tarıma ve turizme dayalıdır. Tarla ürünlerinden buğday ve pamuk birinci sırayı almaktadır. Hayvancılık tüketim ihtiyacını karşılayacak kadar olup, özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önde gelmektedir.

Yaz aylarında önemli sayıda turistin ziyaret ettiği ilçede, ekonomi olumlu yönde etkilenmektedir.

Merkez ilçeye 123 km. uzaklıktadır. Büyük Menderes delta ovasının güneyinde, Altınkum Plajlarına çok yakın antik Didyma kentinin kenarındadır. Tarihi belgelere göre, Atina Kralı Kadros’un oğlu Neleus önderliğindeki bir grup İon tarafından kuruldu. Yöreye sırası ile Selevkoslar, Bergamalılar ve Romalılar hakim oldu. Kent,; Roma imparatorluğu ikiye bölününce Bizansın elinde kaldı. Selçukluların yöreye egemen olmasından sonra XII. Yüzyılda Menteşeoğulları Beyliği sınırları içinde kalan kent, bu beyliğin başkenti oldu. 1415 yılında Osmanlıların hakimiyetine girdi.
Mayıs 1990’da ilçe ünvanına kavuşan Didim’de turizme yönelik el sanatları oldukça gelişmiştir. Küçükbaş hayvancılık, tarım, kıyı şeridinde her mevsimde balıkçılık yapılabilmektedir. Didim gerek denizinin, plajlarının güzelliği ve gerekse tarihi zenginlikleri nedeniyle yılın her ayı yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. 1960’lı yıllarda küçük bir yerleşim merkezi olan ilçe; turizme verilen önemle birlikte büyük bir gelişme ve nüfus artışı göstermiştir. Eski ismi “Yenihisar” olan ilçe, yöre halkının isteğine uyularak 9 Nisan 1997 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan kararla Didim olarak değiştirilmiştir.
Apollon Tapınağı Artemis’in ikiz kardeşi Apollon adına, Brankhid kahinleri için yapılmıştır. Strabona göre; “Dünyanın en büyük tapınağı olduğundan çatısı örtülememiştir.” MÖ 494’te Persler tarafından tahrip edilen, büyük Aleksander, Seleukhoslar, Bergamalılar ve Romalılar zamanında yeniden kurulan ve eklemeler yapılan tapınak antik dünyanın en ünlü kehanet merkeziydi.

Yorumlar - 0

Yorum Yaz

Konum :

Galeri

Didim Marina - Alt Konumlar

Tavşanburnu Orman Kampı - Didim

Tavşanburnu Orman Kampı - Didim

Yaz mevsiminin tadını ağaçların arasında, denize yakın, mavi ve yeşilin birleştiği bir noktada kamp kurarak geçirmek isteyenlerin bir numaralı tercihidir Tavşanburnu orman kampı. Kamp kurmak, doğa ile iç içe yaşamak kimilerine göre vazgeçilmez bir tutkudur. İşte bu tutkunuzu rahatlıkla yaşayabileceğiniz bir yer olan Tavşanburnu orman kampı Ege Bölgesinin en gözde tatil yörelerinden olan Didim’de bulunuyor.

Akköy - Didim

Akköy - Didim

Evlerinin beyazlığından bu adı alan Akköy, Didim gibi geçmişte bir Rum köyüydü.Yine Didim'e benzer şekilde Akköy'e de muhacirler iskan edilmiştir. Rumlar'ın inşa ettiği kilise ve ilkokuldan günümüze kayda değer bir varlık ulaşmamıştır. Akköy'de bilhassa rımatizmal rahatsızlıklara iyi gelen bir kaynak suyu mevcuttur.

Yoran - Didim

Yoran - Didim

Yoran, Yunan işgalinden 7 Eylül 1920'de kurtulmuştur. 1924 yılına kadar da boş kalmıştır.Kurtuluş Şavaşı Lozan Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte sona ermiş. Anlaşma gereği, İstanbul dışında Anadolu'daki Rumların Yunanistan'a, Batı Tırakya dışına, Yunanistan'daki Türklerin ise Anadolu'ya taşınması Lozan Anlaşması'nda yer almıştır. ''Mübadele'' adı verilen bu uygulama doğrultusunda, Rumlar'dan boşalan Yoran Köyü'ne 14 Mart 1924 yılında Yunanistan'ın Bulgaristan sınırına yakın Selanik kentinin, kavala kasabasının Pruvuşta bucağına bağlı; KUÇLAR (KOÇKAR), DEVEKIRAN, KONYAR, PODAVİŞ, DEMİRLİ, köylerinden, KARDEŞ VAPURU ile gelen muhacirler yerleştirilmiştir. Yunanistan'dan gelen muhacirlerin dışına Yoran'da iki hane Makedon ya göçmeni, bir tane Arnavut ve bir hanede Dersim isyanı sonrasın da yöreye sürülmüş Kürt bulunmakta idi.

Akbük - Didim

Akbük - Didim

Akbük, Aydın'ın Didim ilçesine bağlı beldedir. Belediyesi 1991 yılında kurulmuştur. Didim ilçe merkezine 23 km, Aydın il merkezine 106 km uzaklıktadır. Tüm belde, Mandalya körfezinin Akbük Koyuna hakim bir şekilde 11 km'lik bir sahil şeridine sahiptir. Ekonomisi balıkçılık ve turizme dayalıdır. 1 adet mavi bayraklı plajı vardır. Didim'e göre daha tepelik ve yüksek olduğu gibi, orman alanı ve yeşilliği daha fazladır. Akbük Koyu, doğal liman özelliğine sahiptir. Civarında yat turizmi yapılmaktadır.Akbük körfezi balıkçılık için adeta bir cennettir. Balığı bol ve çeşitlidir. Hafta sonu olta balıkçılığı için de son derece uygundur.

Medusa - Didim

Medusa - Didim

1941 yılında H.Knackfusa tarafından ‘’Didyma’’ adlı kitapta yayınlandı. Son yıllarda ise Alman Akekeoloji Enstitüsü Prof. Dr. K.Tucnelt başkanlığında tapınakla yeniden çalışmalara başlandı ve bu araştırmalar halen yılın iki ayında devam etmektedir.Nitekim bu çalışmalar sonucunda varlığı bilinen ‘’Mukaddes Yol’un kalıntıları gün ışığına çıkarılmıştır. Didyma ‘’Didim’ e dua ve bir takım istekleri için gelenler bugün Mavişehir’in bulunduğu yerdeki PANORMOS limanında karaya inenler ve dört kilometrelik, çevresi yürüyerek varırlardı tapınağa.

Akyenikoy - Didim

Akyenikoy - Didim

Geçmişi, insanlık tarihi kadar eski olan Ege kıyıları, onlarca medeniyetin koyun koyuna harmanlandığı bereketli topraklardır. Bereketli olan her şey gibi güzel, cezbedici ve yaşanılasıdır... Ciltler dolusu tarihin kimi zaman bir barış güvercini kadar ak pak, kimi zaman savaşlarla kan kırmızısı olmuş sayfalarında hak ettiği yeri almış olan bu topraklar, hiçbir zaman yasamak için kendisini tercih eden insanlara küsmemiş; bağrında besledigi insanlara, doğanın akla gelebilecek her türlü cömertliğini sunmuştur.

Apollon Tapınağı - Didim

Apollon Tapınağı - Didim

Yenihisar (Didim) ilçe merkezindedir. Didyma aslında bir antik kent değil, kutsal bir mahaldir. Miletos’tan gelen kutsal yol ile bağlantıya sahip Didyma bir kehanet merkezidir. Didyma ile ilgili ilk yazılı kaynak Herodot’tur. Herodot M.Ö. 600’lerde Mısır Kralı II. Nekho ve Lidya Kralı Kroisos’un Didyma’daki Apollon mabedine adaklar sunduklarını nakleder. Arkaik devirde çok ünlü olan Apollon’un kutsal yeri Persler tarafından M.Ö. 494’de yakılmıştır.