HACILAR

Ağcalı cemaatine bağlı Hacılar Oymağı, Türkistan’dan Anadolu istikametine doğru yapılan göçler sonucunda ilk olarak Çukurova ve havalisini vatan tutmuştur. İlk zamanlar Toros Dağlarını yaylak olarak kullanan Hacılar oymağı XV. Yüzyılın ortalarına değin yapılan göçler sonucunda Anadolu’da nüfus yoğunluğunun artması sebebiyle hem Anadolu’daki ticaret yolunun kuzey-güney istikametinde uzanmasından dolayı hem de doğal yolların bu istikamette olmasından ötürü Erciyes Dağı ve civarını yaylak hayatı için mekân tutmuşlardır. XVI. yüzyıla gelindiğinde Adana ve havalisinde meskûn olan Hacılar Oymağına mensup iki büyük aile arasında kız meselesinden dolayı kavga çıkmış; konar-göçer hayat süren bu iki aile arasındaki tartışmaların önü alınamamış ve nihayetinde vaka bir kan davası haline dönüşmüştür. Bunun sonucunda kan davasının bitmesini isteyen aileler Erciyes Dağı ve civarına göç etmişler ve günümüzde Sakar Eşmecik Bağları dâhilinde bulunan dört kuyular mevkiine yerleşmişlerdir.
07-05-2012 14:57:54
HACILAR -
HACILAR -
HACILAR -

HACILAR

Ağcalı cemaatine bağlı Hacılar Oymağı, Türkistan’dan Anadolu istikametine doğru yapılan göçler sonucunda ilk olarak Çukurova ve havalisini vatan tutmuştur. İlk zamanlar Toros Dağlarını yaylak olarak kullanan Hacılar oymağı XV. Yüzyılın ortalarına değin yapılan göçler sonucunda Anadolu’da nüfus yoğunluğunun artması sebebiyle hem Anadolu’daki ticaret yolunun kuzey-güney istikametinde uzanmasından dolayı hem de doğal yolların bu istikamette olmasından ötürü Erciyes Dağı ve civarını yaylak hayatı için mekân tutmuşlardır. XVI. yüzyıla gelindiğinde Adana ve havalisinde meskûn olan Hacılar Oymağına mensup iki büyük aile arasında kız meselesinden dolayı kavga çıkmış; konar-göçer hayat süren bu iki aile arasındaki tartışmaların önü alınamamış ve nihayetinde vaka bir kan davası haline dönüşmüştür. Bunun sonucunda kan davasının bitmesini isteyen aileler Erciyes Dağı ve civarına göç etmişler ve günümüzde Sakar Eşmecik Bağları dâhilinde bulunan dört kuyular mevkiine yerleşmişlerdir. Sesli Dağı, Dört Kuyular ve Köşe Beğendik civarına yerleşen Hacılar halkı, burada bir köy kurmuşlardır. Daha sonra hem doğu yönünden gelen Avşar atlılarının baskısından hem de su sıkıntısının hat safhaya ulaşmasından dolayı bugünkü Hacılar’ın bulunduğu yere yani eski yerleşim yeri olan dört kuyuların yaklaşık olarak 8-10 km daha doğusuna taşınmışlardır. Osmanlı Tahrir Defterlerine göre Hacılar köyü Cebel-i Erciyes Nahiyesine bağlı köylerden birisini oluşturmaktadır. Tahrir kayıtlarına göre XVI. yüzyılda malikânesi vakfa, divanisi tımara tahsis edilen Hacılar köyünden padişahın hükmü doğrultusunda Avarız vergisi alınmamaktaydı. Türkiye Cumhuriyeti döneminde gelişmesine devam eden Hacılar köyü, gelişmesi mukabil 1930 yılında Belediye 1931 yılında da Nahiye olmuştur. 16.05.1990 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3647 sayılı kanunla ilçe olmuş ve 09.09.1991 tarihinde fiilen faaliyete başlamıştır. 01.01.2005 tarihi itibarıyla da Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil olarak Kayseri’nin beş merkez ilçesinden biri olmuştur.

Kayseri ili merkezine uzaklığı 11 km. olan ilçenin merkez rakımı 1350 m. olup İlçe, Kayseri ilinin güneyinde, Erciyes Dağı eteklerinde kurulmuştur. Erciyes Dağının önemli bir bölümü ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. İlçenin kuzeyinde ve doğusunda Melikgazi ilçesi, güneyinde Develi ilçesi, batısında İncesu ilçesi bulunmaktadır. İlçe sınırları içerisinde Erciyes Dağı dâhil olmak üzere irili ufaklı 15 civarında dağ bulunmaktadır.

İlçe arazisi küçük ekim alanları ve bahçeler dışında genellikle volkanik kaya ve tepelerden oluşmaktadır. Arazi, yapı itibariyle güneyden kuzeye, batıdan doğuya doğru eğimlidir. Ancak doğa güzelliği, mesire yerleri, bağ ve bahçeleri ile gezilip görülmeye değer bir ilçedir. İlçenin 208 km2 yüzölçümü bulunmaktadır. İlçe sınırları içerisinde kayda değer akarsu ve göl bulunmamaktadır. İlçemiz tipik bir karasal iklime sahiptir. Yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Ayrıca ilçemizin bitki örtüsü bozkırdır.

Hacılar Çevresinde yer alan dağlarımız :

Erciyes Dağı, Lifos Dağı, Çarık Dağı, Selim’in Kartın Dağı, Sesli Dağı, Boz Dağı, Süt Donduran Dağı, Oğlakkıran Dağı, Kefeli Dağı, Peri Kartını Dağı, Yanık Dağı, Kızıl Tepe Dağı, Hasan Dağı, Üç Tepeler Dağı, Guskunkıran Dağı.

Hacılarda halk tarafından ziyaret edilen ve kutsal sayılan yerler 1. Erenler Türbesi : Erenler Mevkisindedir. 2. Hasan Dede Türbesi : Hasın Dağı Mevkisindedir. 3. Sakar Dede Türbesi : Beğendik Mahallesinde ve Dört Kuyular Mevkisindedir. 4. Sesli Dede Türbesi : Sesli Dağı üzerindedir. 5. Şıh Arslan Dede Türbesi : Şıh arslan Dağı üzerindedir. 6. Gelincik Kayası : Kelyazı Mevkisindedir.

İdari bakımdan önceleri Kayseri Merkez İlçeye, daha sonra ise Melikgazi İlçesine bağlı olan Hacılar, 18.05.1990 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3647 sayılı kanunla ilçe olmuş ve 09.09.1991’de resmen faaliyete geçmiştir. İlçe, Kayseri İlinin güneyinde, Erciyes Dağı eteklerinde kurulmuştur. Erciyes Dağının önemli bir bölümü ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. İlçenin kuzey ve doğusunda Melikgazi İlçesi, güneyinde Develi İlçesi, batısında İncesu İlçesi bulunmaktadır. İlçe sınırları içerisinde Erciyes Dağı dahil olmak üzere irili ufaklı 15 civarında dağ bulunmaktadır. Hacılar İlçesi Merkez Belediye, 10 Mahalle ve 2 Köy Muhtarlığından oluşmaktadır.

Galeri

Yorumlar - 0

Yorum Yaz

Konum :

Nereye Gidilmeli ?

www.gidilmeli.com

Tarihi Yerler , Müzeler , Doğal Güzellikler , Parklar.

Lifos Harabeleri - Hacılar - Alt Konumlar

Erciyes Dağı - Hacılar

Erciyes Dağı - Hacılar

Hacıların tabi güzellikleri başında Erciyes Dağı gelir. Erciyes Dağı Kayseri’nin olduğu gibi Hacılar ilçesinin de en büyük sembolüdür. İlçemiz Erciyes eteklerinde kurulmuş yaylacılık, dağcılık ve kış sporları açısından oldukça önemli bir merkezdir. Her yıl temmuz ayı içerisinde Atlı Yayla ve Turizm Şenlikleri düzenlenmektedir. Ayrıca Erciyes Dağının eteklerinde ki yaylalarda yılkı adı verilen atlar bulunmaktadır.

Uygulamamız Yayında

Amacımız, nereye gidilmeli sorusuna cevap oluşturmak için açtığımız uygulamamız ilerleyen dönemde ziyaretçilerin kendi gittikleri yerleri paylaşıp, anlatabileceği bir ortam oluşturmaktır.

Sayfamızda yer alan içerikler, telif hakkı olmayan sayfalardan derlenmektedir. Yinede kasıtlı olmadan telif içeren içeriklere yer verildi ise bilgi@gidilmeli.com adresine bildirerek sayfamızdan kaldırılmasına yardımcı olabilirsiniz.