YENİPAZAR

Yenipazar ilçemiz, Bilecik’in doğusunda, etrafı dağlarla çevrili çanak içinde, 285 Km2 alana sahiptir. Bilecik bölge olarak, Marmara Bölgesinde olmasına rağmen,Yenipazar ilçesi Karadeniz bölgesindedir. Doğusunda Bolu (Göynük), Eskişehir (Sarıcakaya), Batısında : Önceki ilçemiz olan Gölpazarı, Kuzeyinde Bolu (Göynük), Sakarya (Taraklı), Güneyinde :İnhisar, Eskişehir (Mihalgazi) bulunur.
07-05-2012 03:16:41
YENİPAZAR -

YENİPAZAR

Yenipazar ilçemiz, Bilecik’in doğusunda, etrafı dağlarla çevrili çanak içinde, 285 Km2 alana sahiptir. Bilecik bölge olarak, Marmara Bölgesinde olmasına rağmen,Yenipazar ilçesi Karadeniz bölgesindedir.
Doğusunda Bolu (Göynük), Eskişehir (Sarıcakaya), Batısında : Önceki ilçemiz olan Gölpazarı, Kuzeyinde Bolu (Göynük), Sakarya (Taraklı), Güneyinde :İnhisar, Eskişehir (Mihalgazi) bulunur.
Yenipazar, etrafı dağlarla çevrili bir çanak içine yerleşmiş olup, genellikle engebeli bir araziye sahiptir. Ancak yerleşim yeri dahil Yukarıçaylı, Danışment, Selim çemberi içindeki arazi düzlüktür. Etrafındaki tepelerin yüksekliği 300-700 metre arasında değişir. En yüksek yeri güneyde 700 metre ile Döşkaya’dır. Bu dağın batısında: Çataltepe, doğusunda: Tamaşa Tepesi bulunur. Yenipazar üç bölgenin yerleşim yeri olduğu için her bölgeden payına düşeni almıştır. Ancak iklim olarak İç Anadolu’dan gelen kara ikliminin etkisi daha fazla görülür.
Akar, Durgun, Kuyu ve Yer altı suları: Akar suların en önemlisi Nardın çayı, Selim çayı ve Süzmen çayıdır. Bu sularımız kar suları ile beslendiği için kışın çoğalıp, yazın azalmaktadır. Rejimleri düzgün değildir. Nardın çayı belirli dönemlerde, Yukarıçaylı, Aşağıçaylı, Nasuhlar ve Danışment arazilerinin bir bölümünü sular. Selim çayı ise: Yukarıboğaz, Aşağıboğaz, Katran ve Selim Köyü topraklarının bir bölümünü sular. Ancak Süzmen çayından sulamada yararlanılmaz.
Selim çayı Göynük İlçesi sınırlarından doğar, Yukarıboğaz, Aşağıboğaz, Katran, Selim, Merkez,Yumaklı ve Karahasanlar Köyü sınırlarından geçip Gedik kayayı aşarak Harmanköy sınırlarından geçtikten sonra Koyunlu Köyü’nün yanından Sakarya Nehri’ne dökülür.
Nardın çayı, Sarıcakaya İlçesi sınırlarından doğar, Yukarıçaylı, Aşağıçaylı, Danışment, Nasuhlar Köyü sınırlarını geçerek Yenipazar’da Selim çayına birleşir.
Süzmen Çayı : Yenipazar sınırlarından doğar. Yenipazar’ın dışında Selim Çayına birleşir.

Eski adı Kırka olan ilçe toprakları sırasıyla Hititler, Frigler, Lidyalılar, Perslerden sonra MÖ 336 yılında Büyük İskender'in eline geçmiştir. Helenistik dönemde Bitinya Krallığı'na bağlanan bölge, M. Ö. birinci asırda Pers asıllı fakat Yunanca konuşan Pontus Devleti'nin saldırısıan uğradı. Bitinya'nın son kralı Üçüncü Nikomedes Romalıları yardıma çağırdı. Pontus Krallığı yenildi. Bitinya Kralı Üçüncü Nikomedes ölünce vasiyeti icabı bu yöre Roma İmparatorluğuna katıldı. Daha sonra Bizans İmparatorluğuna bağlanan bölge, 1074 yılında Anadolu Selçukluları tarafından fethedildiyse de bu egemenlik kısa sürdü. 1097 yılında bölge yeniden Bizans'ın eline geçti. Daha sonra İznik Rum İmparatorluğu'na bağlanan bölge, 1323 yılında Osmanoğulları bölgeyi ele geçirdi. 1402 yılında Candaroğullarının eline geçen bölge, 1419 yılında yeniden Osmanlıların eline geçti.

Osmanlı döneminde önce Sultanönü (Eskişehir) sancağına bağlandı. 15. yüzyılın başlarında Anadolu eyaletine bağlı Bursa sancağının Göynük kazasına bağlı bir köydü. Daha sonra Göynük kazası 16. yüzyılın yarısında Bolu sancağına bağlandı. 1694 yılında Bolu sancağı voyvodalığa yani bağımsız kazaya, Göynük te kazalıktan bucaklığa indirildi. Bu durum 1811'e kadar sürdü. 1811'de Bolu bağımsız sancak yani Mutasarraflık oldı. 1864 yılında Bolu sancağı Kastamonu vilayetine bağlandı. Bu dönemde Yenipazar ismini alan Kırka, Bolu Sancağının Göynük Kazasına bağlı köydü.

Kurtuluş savaşından sonra Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlanan yöre, 1926 yılında ilçe yapılan Gölpazarı ilçesine bucak olarak bağlanmış, 1988 yılında ilçe olmuştur.

Galeri

Yorumlar - 0

Yorum Yaz

Konum :

Nereye Gidilmeli ?

www.gidilmeli.com

Tarihi Yerler , Müzeler , Doğal Güzellikler , Parklar.

HARMANKAYA KANYONU - Alt Konumlar

Uygulamamız Yayında

Amacımız, nereye gidilmeli sorusuna cevap oluşturmak için açtığımız uygulamamız ilerleyen dönemde ziyaretçilerin kendi gittikleri yerleri paylaşıp, anlatabileceği bir ortam oluşturmaktır.