ÇERKEŞ EVLERİ

Çerkeş Evleri; Osmanlı Türk Mimarisinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Tüm Çerkeş sathında varolan bu evler 1944 yılı depreminde hemen hemen tamamına yakını yıkılmış olup günümüzde ancak birkaç tanesi ayakta kalabilmiştir.
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -
ÇERKEŞ EVLERİ -

ÇERKEŞ EVLERİ

Çerkeş Evleri; Osmanlı Türk Mimarisinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Tüm Çerkeş sathında varolan bu evler 1944 yılı depreminde hemen hemen tamamına yakını yıkılmış olup günümüzde ancak birkaç tanesi ayakta kalabilmiştir. Bunların da birçoğunun bakıma ve onarıma ihtiyacı vardır. Eski Çerkeş evleri çok az farklılıklarla Türk evinin bütün özelliklerini göstermektedir. Bazı bölgelerde olduğu gibi zengin bir çeşitlilik sergilemektedir. Bunu ilçenin özellikle ekonomik yapısına bağlamak mümkündür.

Çerkeş evleri genelde iki katlıdır. Birinci kat ara kattır ve kışlık olarak kullanılmaktadır. Burası günlük hayatın geçtiği yerdir. Plan yapılırken de buna dikkat edilmiş olup sade ve kullanışlıdır. Yemek yapma, yemek, içmek ve oturmak için kullanılmaktadır. Özellikle yazlık olan ikinci katlarda her evin bir(başoda)sı vardır. Bu odalar diğerlerine göre daha geniş ve ahşap işleme tekniğinin güzel örneklerini sergiler.

Başodalarda “Şahniş” adı verilen yükseltiler bulunmakta olup bunlar, birinci katın üzerine çıkma yapılarak oluşturulmuştur. Başodaların tavanları göbekli ve çoğunlukla kök boya kullanılarak bezenmiştir. Odalarda oturmak için sedirler veya Makat(Peyke) denilen tahta divanlar yapılmıştır. Her odada “Yüklük” adı verilen tahta dolaplar vardır. Bu dolaplarda bir tanesi gusülhane olarak kullanılmaktadır. Odanın en önemli yeri Ocaklığıdır. Kenarlarında lamba veya mum koymak için Şinanay adı verilen yerler bulunur. Dolapların kenarında ise gözgere denilen ahşaptan küçük gözler bulunmaktadır. Ocağın üzerindeki yüksekçe çıkmaya Baca kaşı adı verilir. Buraya lamba, saat gibi eşyalar konur. Evlerin su basmanı çoğunlukla kesme taştandır. Duvarlar ise ahşap çatkı arası kerpiç dolgu olarak yapılmıştır. Yörede çokça bulunan alçı ve toprak, kireç ile sıvanmıştır. İkinci katlar sokağa çıkma yaparak genişletilmiştir. Çerkeş’te evler genelde arsanın şekline göre biçimlenmiştir. Cepheler güneye bakmaktadır. Her evin avlusunda ağaç bulunduğu için tabiatla iç içe bir hayat söz konusudur. Çatılar, mahallinde imal edilen oluklu kiremitlerle kaplıdır. Cephelerde çok sayıda pencere açmaktan çekin ilmiştir. Bunun sebebi ise ilçemizde uzun ve sert geçen kışlar olmasıdır.

Yorumlar - 0

Yorum Yaz

Galeri

Uygulamamız Yayında

Amacımız, nereye gidilmeli sorusuna cevap oluşturmak için açtığımız uygulamamız ilerleyen dönemde ziyaretçilerin kendi gittikleri yerleri paylaşıp, anlatabileceği bir ortam oluşturmaktır.